inteliLIGHT® FRCM-L – unitate de control și monitorizare a punctului de aprindere pentru iluminatul public, compatibilă LoRaWAN™.

Instalat în interiorul punctului de aprindere, este proiectat pentru a gestiona autonom operarea iluminatului public și pentru a efectua măsurători și analize trifazate ale parametrilor electrici ai rețelei.